Tự dán bích chương có hình mình bất hợp pháp , hai sinh viên không bị buộc tội mà còn được tặng $25,000.

Texas: Nhiều lần đi ăn ở tiệm Ronald MacDonald House, anh Christian Maravilla thấy có những bích chương quảng cáo cho tiệm này với hình ảnh những người mẫu là những người ở các chủng tộc khác, thiếu vắng những quảng cáo của người Á Châu, vì thế anh Maravilla với sự tiếp sức của một người bạn, hoàn thành một bích chương quảng cáo cho tiệm Mac Donald và với hình người mẫu là hai sinh viên này.
Khi đem đến treo, anh Maravilla đi ra tiệm Goodwill mua 1 cái áo cũ đồng phục của nhân viên của tiệm MacDonald, và đã treo bích chương lên mà chẳng có ai thèm hỏi.
Bích chương treo 51 ngày mà không ai khám phá cho đến khi hai sinh viên này, công bố trên mạng internet.
Chủ nhân của tiệm MacDonald này không những không buồn mà còn tặng cho hai sinh viên này 25 ngàn Mỹ kim.

Tin tức khác...