Từ chức dân biểu, cựu thủ tướng Harper và dân biểu Jason Kenney sẽ nhận hàng triệu dollars tiền hưu.

Ottawa: Cựu thủ tướng  Harper chuẩn bị từ chức dân biểu, làm việc khác, cũng như dân biểu Jason Kenney cũng đã loan báo sẽ từ chức dân biểu, về tỉnh bang Alberta, tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến.

Theo nhận xét của đài CBC thì cả hai vị này, sẽ nhận lãnh hàng triệu dollars tiền hưu dành riêng cho các dân biểu đã đủ thâm niên.

Đây là một điều hoàn toàn trái ngược với chủ trương của hai vị này, vào năm 1990s, khi cả hai là những người chủ chốt trong việc thành lập đảng Cải Cách( Reform) ở tỉnh bang Alberta. Đảng Cải Cách sau đó sáp nhập với đảng Bảo Thủ Cấp Tiến liên bang của ông Peter Mackay và trở thành đảng Bảo Thủ.

Chủ trương của đảng Cải Cách thời bấy giờ là chống lại việc cung cấp cho các dân biểu  khi về hưu, số tiền hưu bổng quá lớn so với những người bình thường khác.

Cả hai ông Harper và Kenney sẽ nhận tiền hưu hàng năm $120,000 khi họ tới tuổi 55. Số tiền hưu ước lượng sẽ là 5 triệu dollars tổng cộng, ở trường hợp mà vị dân biểu này sống đến tuổi 90.

Cựu thủ tướng Harper năm nay 57 tuổi,dự định sẽ về hưu vào ngày 19 tháng 9 sắp đến và sẽ lãnh tiền hưu $127,000 một năm.

Dân biểu Jason Kenney năm nay mới có 48 tuổi, sẽ lãnh tiền hưu $121,000 một năm khi ông đủ 55 tuổi.

Thật là một sự khác biệt về tiền hưu của một  người “đại diện cho dân” và một cư dân bình thường: một cư dân bình thường chỉ được  lãnh tiền hưu vào năm họ 65 tuổi và số tiền hưu một năm tối đa chưa đến $13,000.

 

Tin tức khác...