Trường học đóng cửa vì mưa băng

Montreal: Những trận mưa băng đã rơi xuống khu vực miền nam tỉnh bang Quebec trong sáng hôm thứ ba ngày 5 tháng hai và đã khiến các giới chức hữu quyền phải cho đóng cửa những trường học trong khu vực.
Mưa băng đã khiến việc lưu thông trở nên nguy hiểm vì đường lộ cũng như đường dành cho người bộ hành trở nên trơn trượt.
Hệ thống xe chuyên chở công cộng trong thành phố Montreal cũng bị trì trệ vì đường trơn.
Theo tin của bộ công chánh tỉnh bang Quebec thì nhiều khúc đường xa lộ đã tạm thời cấm lưu thông vì đường bị đóng băng.
Các xe vận tải chở muối đã liên tục trải muối trên các đường xá trong sáng hôm thứ ba. Những xa lộ bị tạm cấm lưu thông gồm cả xa lộ 40 trên đường đến tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...