Trưởng đặc khu Hồng Kông xin lỗi người dân nhưng không từ chức

Tin tức khác...