Trường cao đẳng George Brown cấm hút thuốc và cần sa.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, ban giám đốc của trường cao đẳng George Brown trong thành phố Toronto đã quyết định không có hút bất cứ một loại gì trong khuôn viên của trường cao đẳng.
Trường cao đẳng George Brown là một trường cao đẳng mới nhất trong việc theo gót các trường cao đẳng và đại học khác ở Canada cấm hút.
Việc cấm hút này sẽ bao gồm cả việc cấm hút thuốc cũng như các loại cần sa ma túy khác.
Theo bản công bố của trường cao đẳng George Brown, thì những người hút có quyền hút trên những lề đường, nhưng phải cách cửa trường cao đẳng ít nhất là 9 mét. Việc cấm hút cũng có hiệu lực trong các bãi đậu xe của trường và sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai 20 tháng 8.
Chúng ta cũng biết là vào ngày 17 tháng 10 sắp tới, chính quyền liên bang Canada sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng và mua bán cần sa trên toàn quốc.
Theo bà Anne Sado, hiệu trưởng của trường cao đẳng thì việc cấm hút nhằm bảo vệ sức khỏe cho đa số những sinh viên khác, không bị nhiễm ung thư từ khói thuốc và việc cấm hút này cũng nhằm tạo một môi trường tốt cho sinh viên và nhân viên.

Tin tức khác...