Trưng bày hình nộm con hạc bị bắn chết cách đây 40 năm

Woodstock, Newfoundland: Theo lời kể của ông  Harry Mitchel, nguyên là một  tay bắn vịt trời ở thành phố Woodstock, tỉnh bang Newfoundland, thì 40 năm trước , vào năm 1977, trong mùa săn vịt và ông nhớ hôm đó là một ngày chúa nhật, ông ta xách súng  đi săn và trông thấy hai con chim đậu trong một cái rạch nước gần đó. Ông ta bắn  trúng một con , còn con kia bay thoát.

Khi đến gần thì ông ta mới hay đó là con hạc (flamingo) chứ không phải con vịt.

Hạc là một loài thú chung tình, hai con hạc trống và mái thường sống với nhau suốt đời.

Con hạc bị bắn chết là con hạc mái và con hạc trống bay mất biệt, không còn thấy trở lại.

Hạc là loài chim ở miền nắng ấm và đó là lần đầu tiên cư dân ở tỉnh bang bốn mùa mưa tuyết, đã trông thấy những con hạc này.

40 năm sau ngày những con hạc bay đến, cư dân trong thị trấn Woodstock vẫn còn bàn tán về chuyện này.

Mới đây  bà Mireille Eagan, một người bảo quản (curator) làm việc trong viện bảo tàng, đã phục hồi lại con hạc bị bắn chết, với  bộ xương của con hạc này và những lông cánh  cho thêm vào.

Hình nộm con hạc hiện đang trưng bày  ở bảo tàng viện The Rooms ở thành phố St John’s, tỉnh bang Newfoundland.

Tin tức khác...