Trump sa thải giám đốc cơ quan mật vụ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 8 tháng 4, tổng thống Trump đã sa thải ông Randolph Alles, giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ.
Việc sa thải ông giám đốc này diễn ra một ngày sau khi bà bộ trưởng an ninh nội địa Kirstjen Nielsen bị bắt buộc từ chức.
Theo bà Sarah Sanders, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì ông James Murray sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc cơ quan mật vụ vào tháng 5 sắp đến

Tin tức khác...