Trong năm 2016, có 450 bệnh nhân tỉnh bang Quebec xin trợ tử

Montreal: Theo những  tin tức vừa được công bố hôm thứ ba ngày 14 tháng 3, thì trong năm 2016, có tổng cộng 461 bệnh nhân ở tỉnh bang Quebec đã xin và được chấp thuận có bác sĩ giúp đỡ việc tìm cái chết.

Số người bệnh xin chết gia tăng trong sáu tháng cuối năm 2016.

Trong khoảng từ tháng chạp năm 2015 cho đến tháng 7 năm 2016 có 253  bệnh nhân ở tỉnh bang Quebec xin  được chết và có 166 người đã  toại nguyện.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2016, số ngừoi xin chết ở tỉnh bang Quebec gia tăng 85 phần trăm.

Theo bác sĩ Alain Naud  của  hệ thống bệnh viện trực thuộc các trường đại học ở thành phố Quebec thì những dữ kiện vừa công bố cho thấy nhu cầu “xin chết” là một nhu cầu đang gia tăng ở  tỉnh bang Quebec.

Tỉnh bang Quebec và Canada đã có hai luật  trợ tử khác nhau. Theo luật trợ tử ở Quebec, thì chính quyền tỉnh bang chỉ chấp thuận cho những ngừoi xin chết , nếu những người này đang sống ở những ngày cuối của cuộc đời, không có hy vọng hết bệnh.

 

Tin tức khác...