Trị giá đồng Loonie sút giảm vì những lời đe dọa của ông Trump.

Toronto: Trên thị trường tiền tệ thế giới hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, trị giá của đồng Gia kim so với đồng Mỹ kim đã sút giảm xuống dưới mức 76 xu Mỹ kim, vì những lời đe dọa của tổng thống Trump.
Cuộc thương thảo lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, giữa Canada và Hoa Kỳ đã tạm ngưng hôm thứ sáu tuần trước, và không đi đến một kết quả nào.
Trong những ngày cuối tuần, tổng thống Trump đã tuýt là nếu Canada không đồng ý về một thỏa ước NAFTA mới có lợi cho Hoa Kỳ, thì ông không cần ký với Canada mà chỉ ký với Mễ Tây Cơ thôi.
Ông Trump cũng lên tiếng khuyến cáo quốc hội Mỹ không nên xía vào những chi tiết của cuộc thương thảo.
Trị giá của đồng Gia Kim đã xuống đến mức
75.86 xu Mỹ kim và là mức thấp nhất trong vòng 6 tuần lễ qua.

Tin tức khác...