Trị giá đồng Gia kim xuống đến mức thấp nhất trong 13 năm qua, thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống

Toronto: Trị giá của Gia kim đã xuống đến mức 68.82 xu Mỹ kim trên thị trường tiền tệ thế giới hôm thứ sáu ngày 15 tháng giêng. Đây là trị giá thấp nhất của đồng Gia kim so với đồng Mỹ kim trong vòng 13 năm qua.

Cũng trong ngày thứ sáu, giá dầu thô đã xuống đến mức $29.70 Mỹ kim một thùng, mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

Chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Thượng Hải sút giảm còn ở mức 2,900 điểm: sút giảm 44 phần trăm kể từ tháng 6 năm 2015 cho đến nay.

Các nhà đầu tư lo ngại là nếu nền kinh tế Trung quốc vướng vào vòng suy thoái, sẽ kéo theo sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Vì những lo sợ này, chỉ số chứng khoán ở các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ cũng sút giảm nặng nề.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm thêm 2.3 phần trăm trong ngày thứ sáu và còn ở mức 12,073 điểm. Chỉ số SP/TSX sút giảm 23 phần trăm kể từ tháng 9 năm 2014 cho đến nay.

Tại New York, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm 391 điểm và chỉ còn ở mức 15,988 điểm
Theo ông Joe Quinlan, chiến lược gia của công ty đầu tư US Trust, trực thuộc Bank of America thì hiện nay “sợ hãi đã thắng tất cả những điều thực tế” và chúng ta sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi thời gian lo sợ này.

More Stories...