Trên một nửa số người Mỹ được hỏi ý kiến, muốn truất phế tổng thống Trump.

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả cuộc thăm dò dân  ý của báo USA Today và tổ chức iMediaEthics Poll thì ý kiến của những người Mỹ đã phân chia trong việc có nên truất phế tổng thống Trump hay không? 42 phần trăm đồng ý việc truất phế và 42 phần trăm không đồng ý.

Những ngừoi Mỹ đã nghĩ là có những biến động chính trị nội bộ diễn ra trong những ngày tới khi 46 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho là ông Trump sẽ không làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.

Những kết quả cho thấy ông Trump là một tổng thống Mỹ bị khốn đốn nhất (the most beleaguered) trong các tổng thống Hoa Kỳ trong năm đầu nhậm chức.

Nói về chi tiết thì 70 phần trăm những người thuộc đảng Dân Chủ cho là ông Trump nên bị truất phế  so với 15 phần trăm những thành viên của đảng Cộng Hòa cũng đòi ông này phải từ chức.

Tin tức khác...