Trên một nửa những người Canadians được hỏi ý kiến, muốn chính quyền trục xuất những người vượt biên giới bất hợp pháp.

Toronto: Một bản thăm dò dân ý  của cơ quan thông tấn Reuters phối hợp với công ty thăm dò dư luận vừa được phổ biến trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 3.

Theo bản thăm dò dân ý này, thì gần một nửa số những người Canadians được hỏi ý kiến, đã muốn chính quyền liên bang  Canada trục xuất những người vượt biên giới Hoa Kỳ  bất hợp pháp, vào Canada xin tỵ nạn.

Ngoài ra 40 phần trăm cũng cho rằng những kẻ vượt biên giới bất hợp pháp, vào Canada, sẽ làm cho  Canada không còn là nơi an toàn sinh sống? Có lẽ những người Canadians muốn nghĩ đến những kẻ khủng bố cuồng tín trà trộn trong nhóm người này?

Trong những tháng qua, hàng trăm những người gốc Phi Châu và Trung đông, đã từ Hoa Kỳ vượt biên giới xin tỵ nạn ở Canada, đã là một chuyện thời sự hàng đầu.

48 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, đã ủng hộ việc trục xuất những người vượt biên giới bất hợp pháp này.

Những người ủng hộ việc trục xuất những người vượt biên giới bất hợp pháp đã cho rằng nếu chính quyền thu nhận những người này, thì sẽ làm mất đi những cơ hội cho những người đang xin tỵ nạn tại Canada một cách hợp pháp.

Nhiều người còn lo ngại là số người vượt biên giới vào Canada bất hợp pháp, sẽ còn gia tăng một khi thời tiết ấm áp hơn.

Trong năm 2017, chính quyền Canada dự trù thu nhận thêm 300 ngàn di dân

Tin tức khác...