Trên 600 ngàn người Canadians bị ăn cắp dữ kiện trên Facebook.

Ottawa: Trong bản tin phổ biến hôm thứ năm ngày 5 tháng 4,công ty Facebook đã cho biết công ty tham vấn Cambridge Analytica đã thâu thập dữ kiện trái phép của 87 triệu người có trương mục trong Facebook, chứ không phải chỉ có 50 triệu người như những tin tức loan báo trước đây.
Cũng theo phát ngôn viên của công ty Facebook thì trong số 87 triệu người này mà phần lớn là những người Hoa Kỳ, còn có 622 người Canadians .
Công ty tham vấn Cambridge Analytica đã dùng dữ kiện lấy không xin phép chủ nhân, để vạch ra một bản đường hướng tranh cử cho tổng thống Trump, trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tin tức khác...