Trên 50 trận sóng nóng diễn ra ở Canada

Winnipeg: Trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng 7, sở Khí Tượng Canada đã lên tiếng báo động là có hàng chục những trận sóng nóng đang bao phủ nhiều vùng ở Canada với nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm lên đến 40 độ C.
Theo sở khí tượng Canada thì có đến trên 50 vùng ở các tỉnh bang trung tâm và miền đông Canada đang bị ảnh hưởng bởi các trận sóng nóng.
Một phần của các tỉnh bang Ontario, Manitobam Newfoundland và Saskatchewan đang bị bao phủ bởi cái nóng.
Theo bác sĩ Heejune Chang của cơ quan y tế thành phố Winnipeg thì để chống lại cái nóng trong mùa hè, quan trọng nhất là phải giữ cho cơ thể không bị mất nước, nghỉ ngơi và tránh ra ngoài nắng nếu có thể.
Trong ngày thứ bảy 14 tháng 7, nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm lên đến 40 độ C ở vùng thủ phủ Toronto và lên đến 36 độ C ở thành phố Ottawa.
Nhiệt độ trong ngày thứ bảy ở miền nam tỉnh bang Manitoba lên đến 32 độ C và lên đến 39 độ C ở thành phố Winnipeg.
Những cơn sóng nóng có thể kéo dài cho đến tối ngày thứ hai, khi một luồng gió lạnh
Trên 70 người ở tỉnh bang Quebec đã chết vì những liên quan đến cái nóng trong những ngày qua.

Tin tức khác...