Trên 14 tuổi, không được đi xin kẹo ngày Halloween

Bathurst, New Brunswick: Những trẻ em lớn hơn 14 tuổi, vẫn đi xin kẹo trong ngày Halloween ở thành phố Bathurst, tỉnh bang New Brunswick trong những năm trước, có thể sẽ bị cấm không cho “trick or treat” trong ngày 30 tháng 10 sắp đến.

Vào năm 2005, hội đồng thành phố Bathurst đã đặt ra những quy định (bylaw) nhưng chẳng mấy ai biết, và cũng chưa được chính quyền thành phố cho áp dụng: đó là cấm không cho những thiếu niên nam nữ trên 14  tuổi, không được đi gõ cửa tư gia xin kẹo trong ngày Halloween. Ngoài ra quy định của thành phố cũng cấm không cho tất cả các trẻ em đi xin kẹo hay đeo mặt nạ đến gõ cửa nhà người khác.

Theo bà nghị viên Kim Chamberlain thì bà cũng chẳng biết có những quy định cấm trẻ em trên 14 tuổi đi xin kẹo và cấm không đi xin kẹo sau 7 giờ tối, cho đến có một vài gia đình đến yêu cầu  xin hội đồng thành phố gia hạn tuổi lên 16 và  bỏ giờ giới nghiêm 7 giờ tối, trong ngày Halloween.

Theo bà  nghị viên Chamberlain, thì việc cấm trẻ con đi xin kẹo sau 7 giờ tối, sẽ gây khó khăn cho nhiều bậc cha mẹ, phải đi làm trong ngày 30 tháng 10, rồi phải về, sửa soạn cho con  và chẳng còn bao nhiêu thời giờ, vì rất nhiều người tan sở vào 6 giờ chiều.

Theo bà nghị viên Chamberlain thì nếu vi phạm quy định, người vi phạm có thể bị phạt từ $80 cho đến $200, nhưng bà Chamberlain cũng nói thêm là bà chưa thấy ai bị phạt vì vi phạm quy định cả!

Tin tức khác...