Trên 100 ngàn công chức, cảnh sát thành phố Toronto, với lương trên 100 ngàn dollars một năm

Ngồi thâu tiền với lương trên 100 ngàn dollars

Toronto: Theo bản công bố Sunshine 2016 vừa công bố, thì trong năm 2016, có 115,259 công chức và cảnh sát làm việc ở thành phố Toronto, có số lương trên 100 ngàn dollars một năm.

 

Sở cảnh sát thành phố Toronto đứng đầu với 4,638 nhân viên có lương trên 100 ngàn dollars. Đứng đầu là ông cảnh sát trưởng Mark Saunders với số lương $292,558 trong năm 2015.

 

4,382 công chức thành phố Toronto có lương trên 100 ngàn dollars và theo sau là những người  làm việc cho trường đại học Toronto, hội đồng giáo dục thành phố Toronto, và hệ thống chuyên chở công cộng TTC.

 

Người công chức có số lương cao nhất là bà Barbara Gail Anderson, giám đốc tài chánh của tổ chức Pan Am với số lương $862,861.

 

Lương của thị trưởng thành phố Toronto John Tory là $183,310, thua lương của ông thị trưởng thành phố Markham, ông Frank Scarpiti với số lương $187,129.

Chủ tịch hệ thống chuyên chở công cộng TTC là ông Andy Byford lãnh về $355,406, trong khi lương của ông Greg Spearn, chủ tịch điều hành cơ quan nhà cho người có lương thấp, the Toronto Community Housing Corp, đã lãnh về $330,386.

 

Đặc biệt là có đến 21 nhân viên chỉ chuyên ngồi thâu tiền bán vé ở các nhà ga (collectors) đã có số lương trên 100 ngàn dollars.

Tin tức khác...