Trẻ thơ có tội tình gì?

Chính sách “zero phần trăm nhượng bộ” của chính quyền Mỹ đã khiến hàng ngàn đứa trẻ phải sống cách ly với bố mẹ của chúng, những người đến Mỹ xin tỵ nạn

Tin tức khác...