Trận sóng nóng thứ ba trong mùa hè năm nay ở tỉnh bang Manitoba.

Winnipeg, Manitoba: Theo bản tin của sở khí tượng Canada phổ biến hôm thứ hai ngày 6 tháng 8, thêm một trận sóng nóng thứ ba trong mùa hè năm nay diễn ra ở tỉnh bang Manitoba.
Theo sở khí tượng Canada thì nhiệt độ trung bình trong những ngày sắp tới ở miền nam tỉnh bang Manitoba sẽ lên đến trên 30 độ C.
Đây là trận sóng nóng thứ ba diễn ra ở tỉnh bang Manitoba cũng như ở các tỉnh bang miền đồng cỏ Canada.
Cũng theo sở Khí Tượng Canada thì tính đến ngày 5 tháng 8 tại tỉnh bang Manitoba, có đến trên 13 ngày mà nhiệt độ cao hơn 30 độ C.
Theo ông Luke Thiessen, giám đốc của trung tâm tạm trú cho người không nhà, Sioam Mission ở thành phố Winnipeg thì số người đến trung tâm này tránh cái nóng đã gia tăng trong mùa hè năm nay.
Cũng theo ông Thiessen thì trung tâm này cần thêm nước chai, khăn bông , áo T shirts cũng như những sản phẩm vệ sinh cá nhân cho những người đến tránh nóng

Tin tức khác...