Trận bão băng và mưa lớn ở vùng nam tỉnh bang Ontario.

Toronto: Một trận bão lớn đã đến vùng nam tỉnh bang Ontario, trong những ngày đầu mùa xuân, với mưa băng, bão băng và mưa lớn diễn ra trong hai ngày thứ bảy 14 tháng 4 và chúa nhật 15 tháng 4.
Trong buổi chiều hôm thứ bảy, có trên 550 tai nạn xe hơi ở vùng đại thủ phủ Toronto, mà phần lớn những vụ đụng xe này có liên quan đến trận bão.
Những trận mưa băng diễn ra trong ngày thứ bảy, chuyển thành những trận bão trong sáng ngày chúa nhật và cuối cùng thành những trận mưa lớn vào buổi chiều.
Trận bão băng này đã khiến cư dân nhớ lại một trận bão băng tương tự diễn ra vào năm 2013, đã khiến một phần lớn vùng đại thủ phủ Toronto không có điện trong nhiều tiếng đồng hồ.
Theo tin của công ty điện lực Hydro One thì tính đến chiều thứ bảy, có khoảng 6 ngàn gia đình bị mất điện, và các nhân viên điện lực đã được phái đi sửa những đường dây bị hư hại.
Theo những ước lượng trong ba ngày cuối tuần, số lượng nước mưa rơi xuống thành phố Toronto từ 15 mm cho đến 25 mm.
Trận bão băng cũng khiến gây đình trệ cho hàng trăm chuyến bay, đi và đến phi trường Pearson.
Thời gian này cũng là mùa thi và các trường đại học York, Guelph, Ryerson cũng như các trường cao đẳng như trường Humber đã hủy bỏ những cuộc thi trong ngày thứ bảy.

Tin tức khác...