Trả 3 ngàn dollars tiền thuế bằng những đồng một xu

Lebanon, Virginia: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 16 tháng giêng, một người đàn ông ở tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ đã kéo đến văn phòng đăng bộ xe của tiểu bang Virginia ở thành phố Lebanon, 5 xe cút kít ( wheelbarrows) chở đầy những đồng 1 xu, để trả thuế mua hai chiếc xe mới.

Số tiền thuế phải trả là 3 ngàn Mỹ kim đã được trả bằng những đồng xu  nặng tổng cộng 725 ký lô grams.

Ông Nick Stafford đã cho biết ông rất bực bội vì sự thiếu minh bạch của cơ quan đăng bộ xe trong tiểu bang, nên quyết định trả thuế bằng đồng penny để phản đối sự thiếu minh bạch này.

Ông Stafford có nhiều căn nhà ở trên toàn tiểu bangV Virgina và khi mua 2 chiếc xe mới, ông ta đã  gọi điện thoại nhiều lần đến các chi nhánh cơ quan đăng bộ, để hỏi xem ông ta phải ghi tên xe mới mua của ông ở quận nào trong tiểu bang, nhưng không được trả lời thỏa đáng.

Để trả 3 ngàn dollars bằng đồng penny, ông Stafford đã phải chi thêm cỡ 1 ngàn dollars nữa cho chi phí đi đổi tiền,mướn người xếp pennies vào từng rolls và thuê xe cút kít.

Các nhân viên của sở đăng bộ xe hơi ở thành phố Lebanon cũng cố gắng trợ giúp ông Stafford trong việc trả tiền thuế bằng đồng xu: họ đã mất 7 tiếng đồng hồ để đếm các đồng xu bằng tay, vì máy đếm tiền đã bị hư sau khi phải kiểm tra quá nhiều đồng một xu.

 

Tin tức khác...