Tổng thống Trump uống thuốc trừ sốt rét để phòng bị COVID-19

Hoa Thịnh Đốn:Trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 5, tổng thống Trump đã tiết lộ là ông ta đã từng uống thuốc ngừa sốt rét và thuốc trụ sinh để ngừa COVID-19.
Tổng thống Trump nói là ông uống thuốc hydroxychloroquine và chất kẽm (zinc) cũng như thuốc trụ sinh trong vòng hơn 1 tuần lễ, để ngừa COVID-19.
Ông cũng nói là bác sĩ gia đình không đề nghị, nhưng ông đã xin thuốc từ bác sĩ làm việc ở tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Trump đã uống thuốc trừ sốt rét, cho dù có những khuyến cáo không nên uồng, vì những phản ứng phụ của thuốc nhất là có thể gây nguy hại cho tim.
Tổng thống Trump bác bỏ những lời khuyến cáo là có phản ứng phụ và ông nói là cho đến bây giờ ông ta vẫn bình thường.
Có dư luận cho là ông Trump thật sự không có uống thuốc ký ninh, nhưng vì trước đây ông đã lên tiếng cổ võ cho việc dùng thuốc này chữa COVID-19

Tin tức khác...