Tổng thống Trump nhất định muốn xây bức tường biên giới.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo thì tổng thống Trump chịu cho mở cửa lại chính quyền Mỹ cho đến ngày 15 tháng hai, trong khi chờ đợi những dân biểu và thượng nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đồng ý về một thỏa hiệp về chuyện an ninh biên giới, trong đó có việc xây cất một bức tường biên giới ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.
Tuy nhiên trong những thông tin mới đây hôm thứ sáu ngày 1 tháng 2, tổng thống Trump vẫn nhất định là ông ta sẽ cho xây một bức tường biên giới và đã gửi twitter là các dân biểu và nghị sĩ hai đảng sẽ mất thì giờ vô ích, nếu trong thỏa hiệp không có ngân sách cho ông ta xây tường.
Tổng thống Trump cũng nói đến chuyện là ông ta sẽ công bố tình trạng khẩn cấp và dùng ngân sách quốc phòng cũng như lính công binh xây bức tường biên giới.
Sở dĩ ông Trump nhất định đòi xây bức tường biên giới là vì đó là lời hứa ông đã nói khi ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Bức tường biên giới theo mô hình đầu tiên của ông Trump muốn là bức tường gạch, và chi phí là do xứ Mễ Tây Cơ phải bỏ tiền ra.
Dĩ nhiên là xứ Mễ Tây Cơ không chịu bỏ ra chi phí, bức tường biên giới của ông Trump hiện nay sẽ không nhất thiết là bức tường gạch và sẽ do tiền thuế của cư dân Mỹ đài thọ.

Tin tức khác...