Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới, giới hạn người đến Hoa Kỳ từ 8 quốc gia .

Hoa Thịnh Đốn:Trong hôm chúa nhật ngày 24 tháng 9, tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới nhằm giới hạn và ngăn cấm cư dân của 8 quốc gia trên thế giới, đến Hoa Kỳ.

Sắc lệnh mới ban hành có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 và đã được tổng thống Trump ký, một ngày trước khi lệnh cấm cư dân của 6 quốc gia Hồi giáo đến  Hoa Kỳ.

Tám quốc gia có tên trong danh sách gồm  Bắc Hàn, Chad, Ba Tư, Somalia, Syria, Lybia, Venezuela  và Yemen.

Những ngừoi  có quốc tịch Iraq không bị cấm, nhưng sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn , xem coi những  người này có thể gây hại cho xứ Mỹ.

Khi ký sắc lệnh ngăn cấm cư dân của 8 quốc gia không được vào Hoa Kỳ, tổng thống Trump đã viết là  với tư cách tổng thống, ông đã hành động để bảo vệ an ninh và quyền lợi của cư dân và nước Mỹ.

 

Tin tức khác...