Tổng thống Trump giải nhiệm cố vấn an ninh quốc gia

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 9, tổng thống Donald Trump loan báo là ông giải nhiệm ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, vì những bất đồng quan điểm giữa ông và người cố vấn này, trong khi đó ông Bolton lại nói là ông từ chức chứ không phải bị sa thải.
Đây là ngườ cố vấn an ninh thứ ba bị tổng thống Trump sa thải. Trong ba năm cầm quyền ông Trump đã sai thải hàng loạt những nhân viên phụ tá cho ông như bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng an ninh nội địa, chánh văn phòng phủ tổng thống, giám đốc cơ quan an ninh FBI…
Việc sa thải ông cố vấn an ninh lại trùng ngay đến ngày mà đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp nhóm họp và việc chính quyền Mỹ phải xác định vai trò lãnh đạo của nước Mỹ với thế giới.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc ông Trump sa thải ông cố vấn an ninh quốc gia là chuyện phải làm, vì ông Bolton không những có những bất đồng quan điểm với tổng thống Trump, mà ông cũng không đồng quan điểm với ông Mike Pompeo, bộ trưởng ngoại giao.

Tin tức khác...