Tổng thống Trump gia hạn thời gian ” giữ khoảng cách xã hội” và tiên đoán là số người Mỹ chết vì COVID-19 có thể lên đến 100 ngàn người!

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng 3, tổng thống Trump đã gia hạn mà cư dân Mỹ phải cách ly, gặp mặt thì phải giữ khoảng cách ( social distance) đến ngày 30 tháng 4.
Điều này cuối cùng cho thấy tổng thống Trump đã chịu lắng nghe lời của các cố vấn y tế, không đòi phải hủy bỏ thời gian mà cư dân Mỹ phải cách ly như dự tính.
Tổng thống Trump cũng tiên đoán là đại dịch COVID-19 sẽ ngưng vào ngày 1 tháng 6 năm nay. Ông cũng nói là ông sẽ là một người lãnh đạo giỏi nếu sau trận đại dịch COVID-19 này chỉ có ít hơn 100 ngàn người Mỹ chết?

Tin tức khác...