Tổng thống Trump đeo khẩu trang!

Hoa Thịnh Đốn: Kể từ những ngày bắt đầu có đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ cho đến nay, tổng thống Trump đã nhất định không đeo khẩu trang, vì theo ông, nhìn không đẹp trước công chúng.
Tuy nhiên vào ngày thứ bảy 11 tháng 7 vừa qua, tổng thống Trump , qua những áp lực của các cố vấn thân cận, bằng lòng đeo khẩu trang.
Trong hôm thứ bảy, khi đến thăm bệnh viện quân đội Walter Reed bên ngoài thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tổng thống Trump đã đeo khẩu trang và đây là lần đầu tiên ông đeo.
Người ta cũng không biết ông Trump sẽ còn đeo nữa không trong tương lai, hay “chỉ một lần rồi thôi?”
Các cố vấn thân cận của ông đã khuyến cáo ông ta phải đeo khẩu trang, để làm gương cho dân chúng noi theo.
Trước đây Ông Trump đã từng chế diễu cựu phó tổng thống Joe Biden về việc ông Biden đeo khẩu trang, quỳ gối ủng hộ ” Black Live Matters” trước công chúng.

Tin tức khác...