Tốn phí của đám cháy rừng ở Fort McMurray

Fort McMurray, Alberta: 10 tháng sau khi có đám cháy diễn ra ở thành phố Fort McMurray, các tổn phí tài chánh của đám cháy này mới được công bố.

Theo bản nghiên cứu của trường đại học MacEwan thì tổn phí của đám cháy rừng này gần ở mức 9 tỷ dollars.

Các nghiên cứu gia của trường đại học MacEwan đã ước tính những tốn phí dựa  trên những thiệt hại về tài chánh và xã hội.

Tuy thế các nghiên cứu gia của trường đại học này cũng cho rằng đây chỉ là những ước tính, và người ta còn cần thêm nhiều thời gian, để biết rõ ràng hơn về mức tốn phí của đám cháy.

Đám cháy rừng diễn ra vào tháng 8 năm ngoái 2016, và lan đến thành phố Fort McMurray khiến 90 ngàn dân cư trong thành phố phải di tản. Có trên 2 ngàn căn nhà và cao ốc trong thành phố đã bị thiêu hủy.

Tuy nhiên những nỗ lực của chính quyền tỉnh bang Alberta trong việc xây dựng lại thành phố Fort McMurray và với giá dầu gia tăng trở lại trên mức 50 Mỹ kim một thùng, sẽ giúp sự phát triển lại của nền kinh tế ở tỉnh bang này.

 

Tin tức khác...