Tổ Quốc Ghi Ơn

Tôi đứng lặng thầm trước tượng đài chiến sĩ.
Tháng tư đen buồn luôn cảm nghĩ về anh.
Những anh hùng đã vị quốc vang danh.
Vì Tổ quốc vì quê hương đất nước.
Chết… theo thành dễ mấy ai làm được.
Vẫn hào hùng vẫn anh dũng hiên ngang.
Hậu duệ còn đây, quyết diệt lũ bạo tàn.
Anh hùng tử, trong lòng người bất tử.

Tưởng niệm tháng tư đen, 30/4/1975 kính cẩn thương tiếc đến các Tướng VNCH đã vị quốc vong thân.
California 4/7/2018.
NT

Nguồn: Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Tin tức khác...