Tổ chức từ thiện The Salvation Army nhận tiền ủng hộ qua thẻ tín dụng

Toronto: Trên 100 năm qua, và cứ vào dịp Giáng Sinh, người ta thấy có những thành viên của tổ chức từ thiện Đạo Quân Cứu Thế, đứng ở nhiều nơi trong các khu thương xá, bên cạnh những chiếc ấm có huy hiệu của tổ chức từ thiện này, xin những người qua lại đóng góp.
Những người muốn đóng góp, chỉ có thể bỏ tiền mặt vào những chiếc ấm này.
Ngày nay ở thời đại cao kỹ, phần lớn việc mua bán diễn ra trên mạng và việc trả tiền mua hàng hóa, ngay cả ở các siêu thị, cũng được dùng những loãi thẻ tín dụng hay thẻ debit. Người ta ít mang theo tiền mặt trong túi.
Vì thế số tiền quyên góp trong những mùa Giáng Sinh của tổ chức từ thiện The Salvation Army đã không còn dồi dào như trước.
Trong mùa Giáng Sinh năm ngoái 2018, tổ chức từ thiện này đã cho thử nghiệm việc những mạnh thường quân ở ba thành phố là Toronto, Hamilton và London có thể cho tiền bằng thẻ credit và debit.
Năm nay, những nhà hảo tâm trên toàn tỉnh bang Ontario, khi đi mua sắm, có thể dừng lại trước những địa điểm xin tiền của tổ chức Đạo Quân Cứu Thế tại các khu thương xá và cho tiền mặt hay qua những thẻ tín dụng và thẻ trả tiền.

Tin tức khác...