Tình trạng thiếu bác sĩ ở Hoa Kỳ ngày càng trầm trọng

Hoa Thịnh Đốn: Một bản tường trình của hiệp hội y sĩ đoàn Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 6 cho thấy có những bi quan về hệ thống y tế Mỹ trong tương lai.
Theo bản tường trình này thì trong vòng 10 năm sắp đến, 40 phần trăm những bác sĩ Mỹ đến tuổi hưu, và thế hệ bác sĩ kế tiếp vẫn không có đủ những bác sĩ của các nhóm thiểu số trong cộng đồng người Mỹ, nhất là các bác sĩ da đen và Latino: không tương đương với tỷ số của những nhóm người da màu này.
Cũng theo bản tường trình thì sự thiếu hụt bác sĩ ở Mỹ sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vòng 15 năm sắp đến.
Theo bản tường trình của hiệp hội các bác sĩ Hoa Kỳ AAMC, thì Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt 139 ngàn bác sĩ vào năm 2033, khi dân số nước Mỹ gia tăng thêm 45 phần trăm.

Tin tức khác...