Tỉnh bang Quebec mướn những người đuổi chim nhà nghề

Montreal: Cư dân tỉnh bang Quebec đang chuẩn  bị đón chờ mùa xuân trở về, sau những ngày tháng rét mướt của mùa đông. Tuy nhiên  không phải ai cũng hài lòng khi mùa xuân trở về, khi hàng trăm ngàn con chim thiên di về miền nam trong những tháng  lạnh giá, đang bay hàng đàn trở lại quê cũ.

Đối với những nông gia Quebec, thì sự quay về của những đàn ngỗng trời sẽ là một thảm họa cho tình trạng tài chánh của họ, khi các  ruộng đồng bị chúng dẫm nát, cỏ bị ăn trụi gốc và phân ngỗng ở khắp nơi.

Để đối phó với những đàn ngỗng trời, các  nông gia trong tỉnh bang Quebec đã phải mượn những  người đuổi chim nhà nghề hay những bù nhìn sống ( professional scarecrow).

Những người bù nhìn nhà nghề này sẽ dùng những súng bắn đạn mã tử, để đuổi những đàn  geese này ra khỏi những vườn tược.

Theo ông Yvon Berthiaume, một  người đã về hưu và đang làm nghề đuổi chim thì mỗi ngày ông đuổi ngỗng từ những cánh đồng khác nhau.

Các nông gia tỉnh bang Quebec đã hùn tiền mướn khoảng 100 người bù nhìn nhà nghề trong việc đuổi ngỗng trời hàng năm.

Theo những ước lượng vào cuối tháng 5 năm nay, có khoảng 1.8 triệu con ngỗng trời sẽ về lại vùng  sông St Lawrence. Chúng ăn bắp, alfalfa hay cỏ khô.

Người ta ước lượng những con ngỗng trời này phá hủy khoảng 20 phần trăm  số thực phẩm các nhà nông tỉnh bang thâu được trong mùa gặt hái đầu trong năm.

Tin tức khác...