Tỉnh bang Quebec có gần 2,500 người nhiễm COVID-19 trong khi tỉnh bang Ontario có trên 1 ngàn người nhiễm bệnh.

Quebec: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 3, trong 24 giờ qua có thêm 477 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Quebec và nâng tổng số người bị nhiễm bệnh coronavirus ở tỉnh bang Quebec lên đến 2,498 người, và có thêm 4 người chết.
Trong khi đó ở tỉnh bang Ontario có 1,144 người nhiễm bệnh.
Trên toàn Canada số người nhiễm COVID-19 lên đến 4,758 người và có trên 60 người chết.
Cũng tính đến hôm thứ bảy số người bị nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ lên đến 112,468 người và có 1,841 người chết.
Trên toàn thế giới có trên 640 ngàn người nhiễm bệnh và có gần 30 ngàn người chết.

Tin tức khác...