Tỉnh bang Ontario sẽ cho mở cửa guồng máy kinh tế giai đoạn 1

WINDSOR, ON. MAY 10, 2020 - Customers line up to enter the Home Depot in east Windsor, ON. on Sunday, May 10, 2020. It was the first weekend since the lockdown began that hardware stores were permitted to have in store sales. (DAN JANISSE/The Windsor Star)

Toronto: Trong cuộc họp báo thường nhật hôm thứ ba ngày 12 tháng 5, các giới chức hữu quyền ở tỉnh bang Ontario loan báo là trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại tỉnh bang Ontario có thêm 361 người nhiễm COVID-19, không tăng cao từ 400 người cho đến 600 người như những tuần lễ trước đó.
Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario gọi số người nhiễm không tăng cao là một điều tốt và ông cho biết ông sẽ loan báo thêm nhiều tin vui trong ngày thứ năm 14 tháng 5.
Thủ hiến Ford nói là những con số về người nhiễm COVID-19 sút giảm, giúp cho tỉnh bang có thể bắt đầu mở cửa một phần của guồng máy kinh tế vào ngày thứ năm 14 tháng 5.
Thủ hiến Ford cũng nói là ông sẽ cho biết thêm chi tiết về những cơ sở thương mại nào được mở cửa hoạt động trong giai đoạn 1 trong lịch trình 3 giai đoạn.

Tin tức khác...