Tỉnh bang Ontario duy trì chương trình mở cửa lại guồng máy kinh tế

Toronto: Tuy số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario gia tăng trở lại trong những ngày qua: từ con số 300 người bị nhiễm covid một ngày trong cuối tháng 10 lên trở lại ở mức từ 400 người cho đến 500 người như hiện nay, nhưng theo bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario thì chính quyền tỉnh bang sẽ tiếp tục theo đúng những đường hướng đã vạch ra trong việc mở cửa lại guồng máy kinh tế.
Theo bác sĩ Peter Juni, giám đốc cơ quan the Covid-19 Science Advisory Table , cơ quan cố vấn khảo cứu về đại dịch coid ở tỉnh bang Ontario thì số người lây nhiễm gia tăng sau khi chính quyền tỉnh bang cho hủy bỏ những giới hạn về số lượng khán giả được tham dự các trận tranh tài thể thao, cũng như hủy bỏ những giới hạn về số khách hàng được vào tại các nhà hàng, quán rượu trong tỉnh bang.
Tuy nhiên trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 9 tháng 11, bà Christine Elliott, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario nói là chính quyền tỉnh bang sẽ không thay đổi những đường hướng đã vạch ra trong việc nới lỏng những ngăn cấm, để mở lại guồng máy kinh tế.
Cũng theo bà bộ trưởng y tế thì nếu có những vùng mà số người lây nhiễm covid tăng cao, thì tùy thuộc quyết định của giám đốc ty y tế công cộng trong khu vực đó trong tỉnh bang Ontario có tạm thời đưa ra những biện pháp ngăn chận trong khu vực đó mà thôi, chứ sẽ không ảnh hưởng trên toàn tỉnh bang.
Hiện nay chính quyền tỉnh bang Ontario hủy bỏ lệnh giới hạn số người vào các hàng quán, các phòng tập thể dục, các cầu trường thể thao.. nếu những người khách hàng này có giấy chứng nhận là đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho hủy bỏ dần dần những ngăn cấm và cho đến tháng 3 năm tới 2022, thì cư dân sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng nữa.
Tính đến ngày thứ ba 9 tháng 11, có 88.5 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario đã chủng ngừa covid một mũi thuốc và có 85.1 phần trăm cư dân trong tỉnh bang đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Tin tức khác...