Tỉnh bang Nova Scotia tuyển mộ thêm các bác sĩ ở Anh.

Bác sĩ Akinedele

Halifax: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đang có những nỗ lực tuyển thêm bác sĩ ngoại quốc, nhất là những các bác sĩ đến từ nước Anh.
Chính quyền tỉnh bang đã mướn một số những bác sĩ đến từ nước Anh, và những bác sĩ đến trước này, là những người hướng dẫn cho những bác sĩ gốc Anh khác, muốn đến định cư ở Canada.
Một trong những bác sĩ người Anh vừa đến định cư ở tỉnh bang Nova Scotia là bác sĩ Ade Akinedele cho biết là ông ta chưa bao giờ nghe nói đến tỉnh bang Nova Scotia của Canada cho đến năm 2017, khi ông ta tình cờ tham dự một cuộc tuyển bác sĩ của tỉnh bang này diễn ra ở thành phố Luân Đôn, có tên là BMJ Carreers Fair.
Ông hiện định cư ở thành phố Bedford, ngoại ô của thành phố Halifax. Trước đó ông là bác sĩ hành nghề ở thành phố Hastings, Anh quốc.
Bác sĩ Akinedele hiện là một trong những bác sĩ gốc Anh tình nguyện hướng dẫn những bác sĩ Anh mới di dân qua tỉnh bang Nova Scotia.
Những bác sĩ mới đến sẽ phải trải qua những trở ngại như việc xin bằng tương đương, thiết lập hệ thống điện toán cho việc nhận lương từ chính quyền tỉnh bang, mở trương mục ngân hàng, mua nhà..v.v.
Hiện nay nước Anh đang có những chao đảo vì Brexit cho nên số bác sĩ đang hành nghề ở Anh muốn ra đi đông đảo.
Canada có hệ thống bảo hiểm y tế tương tự như nước Anh cho nên các bác sĩ mới đến sẽ dễ dàng hòa đồng. Trong khi hiện nay tỉnh bang Nova Scotia, một tỉnh bang nằm cạnh Đại Tây Dương, đang cần thêm rất nhiều bác sĩ gồm cả các bác sĩ chuyên môn và các bác sĩ gia đình.
Bác sĩ Akinedele cho biết là ông ta rất hài lòng về việc di cư này: cuộc sống của ông bây giờ thoải mái, ít có những suy thoái tâm thần hơn so với thời gian 18 năm hành nghề bác sĩ ở Anh quốc.

Tin tức khác...