Tỉnh bang Nova Scotia cấm sử dụng bịch plastics đựng thực phẩm ở các siêu thị.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 9, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đã đệ trình một dự luật tại nghị viện tỉnh bang, sẽ cấm không cho sử dụng những bịch plastic đựng thực phẩm bán cho khách hàng ở các siêu thị.
Tuy nhiên việc ngăn cấm này sẽ trở thành luật sau 1 năm, để cho các cơ sở thương mại có thì giờ chuẩn bị.
Bịch plastic là một trong những thứ rác được thải ra mà không tan biến: chúng hiện ở đầy rẫy trong các bãi rác và ở dưới đáy biển.
Ông Gordon Wilson, bộ trưởng môi trường của chính quyền tỉnh bang Nova Scotia cho biết là với việc ngăn cấm việc dùng bịch plastic, sẽ giúp làm bớt đi hàng triệu những bịch plastic này ở các bãi rác của tỉnh bang hàng năm.
Như thế người đi mua sắm sẽ phải mang theo bịch giấy hay bịch vải khi đến các khu thương mại trong tương lai.
Hiện nay có hai tỉnh bang ở Canada đã cấm không cho sử dụng bịch plastic là tỉnh bang Prince Edward Island và tỉnh bang Newfoundland. Trong khi chính quyền tỉnh bang Manitoba cũng đang nghiên cứu việc có nên cấm cho sử dụng bịch plastic ở tỉnh bang này?

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More