Tỉnh bang British thiếu hụt thợ làm rừng.

Vancouver: Như chúng ta cũng biết, trong mùa hè vừa qua, số lượng đất rừng bị cháy ở tỉnh bang British Columbia đã lên đến mức kỷ lục.
Vì thế việc trồng thêm cây và dọn dẹp những khu rừng bị cháy là những công tác cần thiết cho chính quyền tỉnh bang này.
Không những chỉ có chính quyền tỉnh bang B.C. cho trồng thêm cây trong rừng mà còn có những chương trình trồng thêm cây ở các tỉnh bang khác như ở tỉnh bang Alberta và Quebec.
Trong khi đó mức lương trả cho những thợ làm rừng ở tỉnh bang B.C.đã thấp hơn mức lương tối thiểu. Số thợ làm rừng từ tỉnh bang B.C. đã chuyển qua làm việc ở các tỉnh bang khác và đã gây ra tình trạng thiếu hụt thợ làm rừng ở tỉnh bang B.C.
Theo bộ lâm sản của chính quyền tỉnh bang B.C. thì tỉnh bang này cần trồng thêm hàng trăm triệu cây rừng tron năm nay, nhưng họ không kiếm đủ thợ làm rừng.
Trung bình 1 năm chính quyền tỉnh bang B.C. cần trồng thêm 218 triệu cây và gia tăng lên đến mức 300 triệu cây bắt đầu từ năm 2020 trở đi.

Tin tức khác...