Tỉnh bang British Columbia có nhiều nữ nông gia nhất

bà Elana Evans và Maddy Clerk

Vancouver: Trong ngày thứ sáu 12 tháng 5 ở nông trại  City Beet trong thành phố Vancouver, chủ nhân của nông trại là bà Elana Evans và Maddy Clerk đang bận rộn trồng những loại rau như cải bắp đỏ, broccoli..

Theo những thống kê thì tỉnh bang B.C. là tỉnh bang có nhiều nữ nông gia nhất, so với các tỉnh bang khác ở Canada.

Tỷ lệ số nữ nông gia làm việc ở tỉnh bang B.C. là 37.5 phần trăm vào năm 2016, so với tỷ lệ nữ nông gia trên toàn quốc là 28.7 phần trăm.

Theo bà  Evans thì những khó khăn lớn lao nhất của những phụ nữ muốn làm nghề nông là không có đất.

Tại nông trại  City Beet trong thành phố Vancouver, hai nữ nông gia  Evans và Clerk làm việc với một số tư gia trong cộng đồng. Họ trồng rau trái trên 16 khu đất của những tư gia này.

Chủ nhân của những tư gia nhận được hàng tuần một  thùng đựng rau và hoa, để cho hai nữ nông gia này trồng rau trái trên mảnh đất của họ.

Hiện nay có 26,430  nông gia ở tỉnh bang B.C., sút giảm 11.7 phần trăm so với số nông gia vào năm 2011.

Số người làm nghề nông ngày một sút giảm ở Canada.

Tin tức khác...