Tỉnh bang Alberta thỏa thuận cho người Sikhs lái mô tô không cần đội mũ an toàn.

Edmonton: Theo quyết định của chính quyền tỉnh bang Alberta phổ biến hôm thứ bảy ngày 30 tháng 3, thì những người lái xe mô tô trong tỉnh bang này và là người Sikh, sẽ không cần đội nón an toàn.
Đây là tỉnh bang thứ ba ở Canada, sau tỉnh bang British Columbia và Manitoba, đã miễn nhiễm cho những người Sikh lái xe mô tô, không cần đội nón an toàn.
Chúng ta cũng biết những người Sikh là những người sống ở Ấn Độ, theo tôn giáo mà họ sẽ phải búi khăn khi ra ngoài đường. Những người đàn ông Sikh cũng không bao giờ cạo râu.
Theo ông Brian Mason, bộ trưởng giao thông tỉnh bang Alberta thì chính quyền tỉnh bang đã thay đổi những giới hạn trong luật lái xe, sau những lời yêu cầu của cộng đồng người Sikh trong tỉnh bang.
Hiện cũng có những nỗ lực trong cộng đồng người Sikh ở tỉnh bang Ontario, yêu cầu chính quyền tỉnh bang này cho phép những người Sikh khi lái mô tô, không cần phải đội mũ an toàn.

Tin tức khác...