Tìm thấy một con rắn hai đầu

Virginia, Hoa Kỳ: Nhìn thấy một con rắn có một đầu mà nhiều người còn sợ đến rởn tóc gáy, huống chi khi nhìn thấy một con rắn hai đầu.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 9, một phụ nữ ở vùng bắc tiểu bang Virgina ở Hoa Kỳ đã trông thấy một con rắn hai đầu trong vườn sau của nhà bà và thông báo với cảnh sát.
Một chuyên viên về rắn của trung tâm Đời Sống Hoang Dã của tiểu bang Virgina đã được phái tới bắt con rắn này.
Các chuyên viên về sinh vật đã xác nhận đây là một con rắn hai đầu cực kỳ hiếm của loài rắn Eastern Copperhead.
Con rắn này có hai đầu có hai ống thực quản và có hai bao tử, nhưng chỉ có một trái tim và một phổi.
Con rắn này đã được nuôi ở trung tâm Đời Sống Hoang Dã tiểu bang Virgina.

Tin tức khác...