Tìm kiếm những đồ trang trí cho cây thông Giáng Sinh?

Mahone Bay, Nova Scotia: Nếu bạn mất những đồ trang trí cây thông trong mùa Giáng Sinh, hay để quên ở đâu mà tìm không ra, thì nên làm một chuyến đi chơi xuống một nông trại ở thành phố Mahone Bay, tỉnh bang Nova Scotia, nơi  trưng bày hàng loạt những đồ trang trí cho các cây thông, được đem đến nông trại này.

Hàng năm sau mùa Giáng Sinh, hàng trăm những cây thông  sau khi dùng  cho ngày lễ, đã được  đem đến  cho nông trại  Sweetwood Farm ở thành phố Mahone Bay.

Những cây thông này được chủ nhân của nông trại cho đàn dê và đàn heo ăn.

Phần lớn những cây thông này do cơ quan công chánh thị trấn  Lunenburg thu góp của  cư dân trong thị trấn vứt đi, và cũng có nhiều người mang  trực tiếp những cây thông này đến cho nông trại.

Trên một số lớn những cây thông đem đến nông trại này, vẫn còn những đồ trang trí , ornaments, mà chủ nhân đã quên hay không thèm lấy vì mất công phải tháo gỡ.

Những năm trước, chủ nhân của nông trại này thường  vứt đi những đồ trang trí. Nhưng trong năm nay,bà  Heather  Squires, chủ nhân của nông trại nuôi dê và heo này đã quyết định thâu thập lại những đồ trang trí, và thông báo cho mọi người là ai muốn những đồ trang trí này thì xin đến nông trại mà tự động lấy.

Theo  bà chủ nông trại thì cách thức cho những đồ trang trí, cũng là một cách quảng cáo cho mọi người biết đến nông trại này.

Cũng theo bà chủ nhân nông trại thì những con dê và heo thích ăn bỏ cây thông, vì vỏ cây thông có chứa những khoáng chất cần thiết cho sự dinh dưỡng của chúng.

Tin tức khác...