Tiền trợ giúp lợi tức khẩn cấp CERB, sẽ được triển hạn thêm 8 tuần nữa.

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 16 tháng 6, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là chính quyền liên bang sẽ gia hạn thêm việc trợ giúp lợi tức ứng phó khẩn cấp, the Canada Emergency Response Benefit (CERB) thêm một thời gian 8 tuần nữa tức là thêm 2 tháng nữa.
Tiền trợ cấp CERB là $500 một tuần và bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài cho đến đầu tháng 7: Những người mất việc vì COVID-19 được chính quyền liên bang trợ cấp khởi đầu là 16 tuần và bây giờ thêm 8 tuần nữa.
Theo thủ tướng Trudeau thì tuy guồng máy kinh tế Canada bắt đầu mở cửa lại, nhưng vẫn còn nhiều người gặp khó khăn trong việc kiếm lại công ăn việc làm.
Chính quyền liên bang cũng khuyến khích cư dân nên đi làm và công ty sẽ nhận tài trợ lương bổng từ chính quyền đến 75 phần trăm số lương, thay vì ngồi nhà lãnh tiền trợ cấp CERB, nhưng dường như số công ty hưởng ứng việc tài trợ lương bổng không nhiều lắm.
Nhiều người cũng không muốn đi làm ra ngoài, vì sợ bị lây nhiễm vi rút?
Theo bà Carla Qualtrough, tổng trưởng nhân lực thì tuy chính quyền cho gia hạn thêm thời gian tài trợ tiền CERB, nhưng chính quyền liên bang vẫn nhấn mạnh là những cư dân nên mau mau tìm việc trở lại.
Kể từ đầu tháng 4, chính quyền liên bang đã bỏ ra 43.5 tỷ dollars tài trợ tiền CERB cho 8.4 triệu người Canadians . Sau 16 tuần lễ đầu, có gần 1.2 triệu người đã đi làm trở lại.

Tin tức khác...