Tiền trợ cấp $500 cho cao niên Canada được ký thác trong tuần này

Vào tháng 5 vừa qua, thủ tướng Justin Trudeau đã loan báo là chính quyền liên bang sẽ tài trợ cho những người lớn tuổi trong tháng 5 vừa qua, và theo những loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 7, thì số tiền này sẽ được tự động ký thác vào trương mục của những người đang lãnh tiền già OAS trong tuần này.

Những người trên 65 tuổi, đang lãnh tiền già, đương nhiên sẽ được $300 tiền trợ cấp đại dịch từ chính quyền liên bang.

Những người nào đang lãnh tiền già mà lợi tức không có nhiều, được thêm tiền bù GIS, sẽ được chính quyền cho thêm $200.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email