Tiền sữa cho trẻ em sẽ gia tăng từ mùa hè năm nay

Toronto: Tiền trợ cấp cho trẻ em , the Canada Child Benefit (CCB) mà chúng ta thường gọi là tiền sữa cho trẻ con, sẽ tiếp tục gia tăng trong mùa hè, chưa kể một lần tiền tài trợ đặc biệt cho trẻ em vì COVID-19.
Thủ tướng Trudeau loan báo là tiền sữa trẻ em sẽ được gia tăng thêm một lần nữa vào tháng 7 năm nay. Ông cũng nói rằng việc gia tăng này giúp cho các gia đình đang gặp phải khó khăn trong thời Đại Dịch.
Thủ tướng Trudeau nói là trong 3 mùa hè vừa qua, chính quyền đảng Tự Do cho gia tăng tiền sữa trẻ em và mùa hè năm nay cũng không là một ngoại lệ.
Tiền sữa cho trẻ em tổng cộng trong năm sẽ là $6,765 cho những trẻ dưới 6 tuổi và $5,708 cho những trẻ từ 6 tuổi lên đến 17 tuổi.

Tin tức khác...