Tiền phạt chạy xe quá tốc độ ở khu vực trường học, sẽ gia tăng.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 12 tháng 6, chính quyền thành phố Toronto dự trù sẽ cho gia tăng tiền phạt những xe chạy quá tốc độ trong những khu vực có trường học trong năm tới 2019.
Dự trù tiền phạt những xe chạy quá tốc độ trong những khu vực có trường học sẽ gia tăng gấp đôi.
Hiện nay những xe chạy quá tốc độ trong những khu trường học có thể bị phạt $200. Tốc lực tối đa mà người ta có thể chạy xe trong khu vực trường học là 40 cây số một giờ, ở xung quanh 750 trường tiểu học trong thành phố Toronto.
Những khu vực giới hạn là trong vòng đường kính 150 mét xung quanh các trường tiểu học này.
Có ít nhất hai học sinh tiểu học đã chết vì bị xe đụng khi được bố mẹ đưa đến trường trong năm nay.
Ngoài ra tiền phạt lái xe mà dùng điện thoại cầm tay ở thành phố Toronto trong năm tới 2019 cũng sẽ gia tăng gấp đôi: cảnh sát có thể biên phạt $2000 cho những người vừa lái xe vừa dùng điện thoại.

Tin tức khác...