Tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec sẽ gia tăng

Montreal: Theo những tin tức vừa công bố, tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec sẽ gia tăng lên $11.25 một giờ, bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 sắp đến.

Theo  bà bộ trưởng lao động Dominique Vien của tỉnh bang Quebec, thì sẽ có tổng cộng bốn lần gia tăng lương tối thiểu, và đến năm 2020 thì mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec sẽ lên đến $14.25 một giờ.

Hiện có khoảng 365 ngàn người ở tỉnh bang Quebec lãnh lương tối thiểu.

Trong khi  lương tối thiểu của những người làm việc mà có tiền tip như bồi bàn, thì tiền lương tối thiểu cũng gia tăng lên đến mức $9.45 một giờ.

Tuy nhiên việc gia tăng lương tối thiểu của chính quyền tỉnh bang Quebec cũng gặp nhiều chỉ trích: các nghiệp đoàn lao động đã từng biểu tình trong mùa thu năm ngoái ở thành phố Montreal, đòi chính quyền tỉnh bang Quebec gia tăng mức lương tối thiểu lên đến $15 một giờ.

Nhưng chủ nhân của các cơ sở thương mại nhỏ ở tỉnh bang đã lên tiếng cho rằng, việc gia tăng lương tối thiểu sẽ khiến họ không thể bành trướng hoạt động, mướn thêm nhân viên.

Tin tức khác...