Tiền học phí của 4 năm đại học Mỹ lên đến gần 300 ngàn Mỹ kim

New York: Báo US News & World Report vừa công bố bản sắp hạng các trường đại học Mỹ trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 9.
Hàng năm tờ báo này đã xếp hạng 1,400 các trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ.
Trong bảng sắp hạng năm nay, trường đại học Princeton vẫn lại dẫn đầu, và tiếp theo sau là các trường đại học Harvard, Columbia, MIT và Yale.
Các phân tích gia của báo US News & World Report đã sắp hạng 1,400 trường đại học và cao đẳng dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như tỷ lệ số sinh viên tốt nghiệp, về số sinh viên trung bình của mỗi lớp học, về khả năng của các giáo sư, về những khảo cứu đạt được hàng năm..
Muốn vào học ở các trường đại học được xếp hàng đầu ở Mỹ không phải là dễ, vì ngoài những điều kiện về học vấn, các sinh viên còn phải có những nguồn tài chánh dồi dào đến từ cha mẹ: tiền học phí một năm ở trường Princeton năm nay là 73,450 Mỹ kim và trong 4 năm của bậc cử nhân, số tiền học phí lên đến gần 300 ngàn Mỹ kim.
Những trường đại học tốt nhất Mỹ:

1. Princeton
2. Harvard
3. Columbia
3. Massachusetts Institute of Technology (đồng hạng 3)
5. Yale
6. Stanford
6. University of Chicago
6. University of Pennsylvania)
9. Northwestern
10. Duke
10. Johns Hopkins

Tin tức khác...