Tiệm cà phê Starbucks cho lại đồ ăn dư, cho ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Toronto: Theo những tin tức vừa được loan báo, hệ thống tiệm cà phê Starbucks ở Hoa Kỳ sẽ  cho lại những đồ ăn dư, cho các cơ quan từ thiện địa phương, không đổ đi như trước  đây.

Hệ thống tiệm cà phê này sẽ dùng những chiếc xe van có trang bị tủ lạnh giữ đồ ăn, chuyển thực phẩm dư hàng ngày từ 7,600 tiệm cà phê Starbucks ở Mỹ, đến các food banks địa phương.

Tại Canada, tuy chưa có những chương trình cho đồ ăn miễn phí, các tiệm cà phê Starbucks cũng vẫn chuyển đồ ăn dư còn lại trong ngày, cho các ngân hàng thực phẩm từ thiện địa phương.

Hệ thống tiệm cà phê Starbucks có 1,300 chi nhánh ở Canada.

Tại thành phố Toronto, việc chuyên chở thực phẩm cho từ thiện, từ các tiệm cà phê Starbucks, và từ các nhà hàng khác, vẫn do tổ chức Second Harvest đảm trách.

Theo bà Lori Nikkei của tổ chức Second Harvest ở Toronto, thì những loại thực phẩm như sandwiches, cheese, yogurt,v.v. từ các tiệm Starbucks, sẽ được chuyển thẳng trong ngày đến các ngân hàng thực phẩm, và thực phẩm rất an toàn.

Bà Nikkei cho biết bà rất phấn khởi khi nghe tin là hệ thống tiệm Starbucks ở Hoa Kỳ có chương trình cho thực phẩm từ thiện, và bà hy vọng là sẽ có một chương trình tương tự trên toàn Canada trong những ngày sắp đến.

Tin tức khác...