Tiệm tạp hóa Honest Ed’s đóng cửa

Toronto: Sau 68 năm hoạt động, và là một tiệm tạp hóa tiên khởi, bán hàng rẻ ở thành phố Toronto, vào ngày thứ bảy 31 tháng 12 vừa qua, cửa tiệm này đã đóng cửa.

Cửa tiệm này đã được bán cho một chủ khác, và họ sẽ đập cửa tiệm này  ra, xây cất một khu thương xá.

Cửa tiệm này  được xem như là một tiêu biểu cho nền thương mại Canada, là nơi mua sắm của những người di dân mới đến Canada, vì hàng hóa bán với giá rất rẻ so với các tiệm tạp hóa  và các trung tâm bách hóa khác.

Tiệm Honest Ed’s do gia đình Mirvish sáng lập. Họ là những di dân Do Thái đến Canada từ nhiều thập kỷ trước.

Tiệm tạp hóa này cũng có truyền thống cộng đồng rất được hoan nghênh là cho miễn phi những con gà tây cho khách hàng vào dịp lễ Tạ Ơn hàng năm.

 

Tin tức khác...