Tỉnh bang British Columbia chấp thuận cho việc bành trướng hệ thống dẫn dầu Trans Mountain.

Victoria, B.C.: Trong hôm thứ tư ngày 11 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang B.C. đã chấp thuận cho việc bành trướng hệ thống dẫn dầu Trans Mountain còn có tên là Kinder Morgan.

Vào cuối năm ngoái 2016, chính quyền liên bang đã chấp thuận dự án bành trướng này, mà chi phí xây cất lên đến 6.8 tỷ dollars.

Hệ thống dẫn dầu Trans Mountain sẽ dẫn dầu từ một mỏ dầu gần thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, và chạy dài cho đến thành phố Burnaby, tỉnh bang B.C.

Việc tân trang này sẽ giúp gia tăng số lượng dầu chuyển đến thành phố Burnaby gia tăng gấp 3 lần và  gia tăng số  tàu đến chở dầu ở hải cảng Burnaby lên đến 7 lần.

 

Tin tức khác...